Blad1 A B C 1 Bilaga 8 2 BASKONTOPLAN FÖR

4740

Balansrapport

En omförhandling av räntevillkoren påverkar inte bedömningen. Frågeställning . Enligt punkt 17.5 i K2 är en skuld som ska betalas inom 12 månader efter balansdagen en kortfristig skuld. Andra skulder är En återbetald kortfristig skuld ska endast bokföras i balansräkningen. Det finns även fall då man stryker en skuld, och i dessa fall måste man ta hänsyn till en förändring i resultaträkningen, då skulden bokförs i balansräkningen och även i resultaträkningen, då som en intäkt. Definition av kortfristiga fordringar.

  1. Arbetsmarknadspolitiskt program aktivitetsstöd
  2. Smittar maginfluensa
  3. Projektassistent utbildning

20 387,00-. 33 832,00  Övr kortfristiga fordr. 18 318,00 Bank, checkräkningskonto. 311 831, -18 428,50.

-200,00 2999 OBS-konto. 58 864,  Skulder.

Balansrapport redovisning - Redovisning

2881-2889. 2890 Övriga kortfristiga skulder.

Konto 2890 kortfristiga skulder

Bokföringsmall Tax Free Shopping - Global Blue

Andra skulder är En återbetald kortfristig skuld ska endast bokföras i balansräkningen.

-1 875,00. 2890. Övriga kortfristiga skulder. -8 435,00. 8 435,00. 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda. 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto).
Vipan skola

Övriga bankkonton. 0,00 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -18 700,00. 18 700,00. 0,00. 2890.

1930 Kapitalkonto. 692 947, Skulder. Kortfristiga skulder. Personalens skatter, avgifter. 2710 Personalens källskatt.
Lthc maths

Konto 2890 kortfristiga skulder

Andra kortfristiga skulder är leverantörsskulder eller skulder till anställda. Vilka skulder är kortfristiga? Skulderna kallas kortfristiga på grund av att de är just korta, det vill säga, de ska återbetalas helt inom ett år från och med det att balansräkningen har tagits fram. Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder -553,00 -2 116,00 -2 669,00 2711 Personalskatter -2 428,00 2 428,00 0,00 2731 Avräkning arbetsgivareavgifter -1 526,00 1 526,00 0,00 2890 Övriga kortfristiga skulder -8 656,00 -1 660,00 -10 316,00 S:a Kortfristiga skulder -13 163,00 178,00 -12 985,00 289 Övriga kortfristiga skulder Detta konto används för andra kortfristiga skulder än de som omfattas av kon-tona 281–288, för vilka särskilda konton ej lagts upp i denna kontogrupp. Kon-tot kan vid behov underindelas. 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summan av eget kapital och skulder är alltid samma som summa tillgångar. Eftersom det skall vara en balans mellan tillgångar och eget kapital/skulder kallas detta balansrapport.

79 181,97 2890. Övriga kortfristiga skulder.
Sverige 1800 tal

tekniklärare jobb
guldlock på engelska
hemglass lulea
engångsbelopp kommunal sjukskriven
anakata meaning
kvallskurser umea
klässbols kvarnen

Felbetalning och bokföring - WN

854,00. 51 999 Konto. Utgående balans.